Prijemna odjeljenska ambulanta

U okviru Prijemne odjeljenske ambulante obavljaju se sledeći poslovi: prijem i trijaža pacijenata, pregled i obrada pacijenata i priprema medicinske dokumentacije za hospitalizaciju na odjeljenje, odnosno pregled i preporuka za terapiju i laboratoriju za pacijente koji odbijaju koji ne pristaju na hospitalizaciju.