Neonatološka ambulanta

U okviru Neonatološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: vrše se kontrolni pregledi novorođenčadi i odojčadi, praćenje rasta i razvoja djece. Vrše se kontrolni pregledi kod patoloških stanja specifičnih za taj period. Vakcinacija i skrinig koji nisu iz određenih razloga ucčnjeni tokom boravka u porodilištu. Uz pregled CNS. Praćenje djece postnatalno, nakon asfiksije, prevremenog rađanja, žutice novoriđenčeta, infekcija i
drugih patoloških stanja novorođenčeta. Vrši se nadzor ishrane i napredovanja. Obavljaju se pregledi novorođenčadi i odojčadi nakon liječenja u ustanovama tercijarnog nivoa.