Nefrološka ambulanta

U okviru Nefrološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obezbjeđuje se ispitivanje, liječenje i praćenje djece svih uzrasta, od novorođenačkog uzrasta do navršenih 18 godina, svih poremećaja oboljenja bubrega i urogenitalnog trakta. Pregledi hospitalizovanih pacijenata na Odjeljenju za pedijatriju (prijem, dijagnostika i liječenje). Vanbolničke zdravstvene usluge u okviru supspecijalističke ambulante. Davanje stručnog mišljenja i potrebe za liječenjem u ustanovama tercijarnog nivoa. Edukacija pacijenata i roditelja, kao i edukacija zdravstvenih radnika.