Kardiološka ambulanta

U okviru Kardiološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: obavljanje supspecijalističkih pregleda, dijagnostičke procedure djece i omladine od rođenja do 18 godina.