Endokrinološka ambulanta

U okviru Endokrinološke ambulante obavljaju se sledeći poslovi: liječenje i ispitavanje oboljenja žlijezda sa unutrašnjim lučenjem, obezbjeđuje se ispitivanje, liječenje i praćenje novorođenčadi, djece svih uzrasta i adolescenata do navršenih 18 godina sa svim vrstama endokrinih oboljenja i poremećaja somatskog rasta i razvoja. Pregledi hospitalizovanih pacijenata na Odjeljenju za pedijatriju (prijem, dijagnostika i liječenje). Davanje stručnog mišljenja za potrebe liječenja u ustanovama tercijarnog nivoa.