Ambulanta za dječiju hirurgiju

U okviru Ambulante za dječiju hirurgije obavljaju se sledeći poslovi: pregled pacijenata upućenih od strane ljekara iz primarne zdravstvene zaštite, konsultativni pregledi na drugim odjeljenjima, zakazivanje pacijenata, male hirurške intervencije iz domena dječije hirurgije i dr.