Alergološka ambulanta

U okviru Alergološke ambulante U okviru ambulante za alergologiju obavljaju se sledeći poslovi: složeni oblici zdravstvene zaštite iz domena stručne osposobljenosti iz domena ove supspecijalističke djelatnosti. Pregledi pacijenata sa alergijskim oboljenjima. Praćenje i dijagnostikovanje većine alergijskih i imunoloških oboljenja. Edukacija pacijenata i zdravstvenih radinika. Pregledi hospitalizovanih pacijenata na Odjeljenju za pedijatriju.